Samenloop in Scheiding


Kindbehartiger - KIES-coach

Een scheiding is een ‘life event'.

Het is vrijwel altijd een ongekend heftige relationele en emotionele gebeurtenis en betekent een ingrijpende reorganisatie van het leven van alle betrokkenen: de (ex-)partners zelf, eventuele kinderen

Vanuit het perspectief van kinderen gaat de scheiding van hun ouders bijna altijd gepaard met pijn en verdriet (zie en lees de brief van de jongeren van Villa Pinedo “aan alle gescheiden ouders van Nederland).

(uit: scheiding…en de kinderen dan)


Ondertussen zijn de cijfers rondom scheiding ook bekende cijfers geworden.

Begin 2018 werd er geconstateerd dat zo’n 16.000 kinderen nu ernstige last hebben van de scheiding van hun ouders. Ze hebben moeite op school, emotionele stress, vertonen meer crimineel gedrag en krijgen vaker problemen in toekomstige relaties.

En voor alle duidelijkheid: Een scheiding is voor alle betrokkenen een indrukwekkend gebeuren. Voor de kinderen, hun ouders, voor opa's en oma's, kortom, voor iedereen die erbij hoort. Verdriet, boosheid, teleurstelling. Het speelt allemaal een rol tijdens een scheiding.


Samenloop in Scheiding richt zich in zijn aanbod in eerste instantie op het kind met medeneming van de ouders hierin waar dat mogelijk is.

Middels het aanbod Kindbehartiging en/of de Kiesgroep proberen we de betrokken kinderen een stem te geven maar ook een plek te creëren en te borgen, waarin ze hun verhaal kunnen doen of dit juist , kunnen delen.