Samenloop in Scheiding


Kindbehartiger - KIES-coachKinderen in Echtscheiding Situatie (KIES) is een spel- praatgroep voor kinderen van gescheiden ouders.

Door middel van spel, creatieve werkvormen en gesprek doorlopen kinderen met leeftijdgenoten een speciaal voor hen ontwikkeld programma over het proces van de scheiding. Kinderen leren beter om te gaan met de soms verwarrende situatie waarin zij verkeren en gevoelens beter te begrijpen en verwerken. Kinderen ervaren veel steun aan elkaar in een KIES groep en komen erachter dat ze niet de enige zijn.

Er is Kies aanbod voor 12- en voor 12+.

Betrokkenheid ouders:

Voorafgaand aan het KIES-traject vindt een informatieve bijeenkomst voor de ouders plaats. Er wordt een kennismakingsgesprek gepland met de KIES-coach en het kind. Het traject wordt afgesloten met een bijeenkomst voor de ouders.


De KIESGROEP wordt altijd begeleid door twee ervaren KIES-coaches

http://kiesvoorhetkind.nl