Samenloop in Scheiding


Kindbehartiger - KIES-coach

Wat kan een Kindbehartiger betekenen voor kinderen en hun ouders in een scheidingssituatie?

De Kindbehartiger is er als belangenbehartiger en vertrouwenspersoon voor ieder kind in een scheidingssituatie.

De Kindbehartiger treedt op door middel van een traject van ondersteuning aan kinderen en hun ouders maar draagt eventueel ook zorg voor een juridische procedure om de positie van kinderen een plek te geven en heeft aandacht voor de nazorg.

De Kindbehartiger werkt waar nodig samen met instanties en andere professionals. De Kindbehartiger werkt vanuit het IVRK (internationaal verdrag voor de rechten van het kind) en biedt psychosociale ondersteuning; geen therapie of behandeling. Dat is niet altijd (direct) nodig. De stem van ieder kind verdient wel een plek binnen het geheel.

De Kindbehartiger zorgt er dan ook voor dat de beleving van ieder kind helder wordt, plaatst deze samen met het kind in perspectief, doet aan observatie, geeft uitleg en vertaalt de stem van het kind naar ouders/verzorgers en waar nodig via een verslag met advies naar het juridisch speelveld.

De Kindbehartiger heeft als doel om ieder kind met een vertrouwd en veilig gevoel verder te laten gaan na de scheiding.

De ondersteuning van een Kindbehartiger biedt:


  • Uitleg aan kinderen over de scheidingssituatie;

  • Een vertaalslag van de stem van kinderen;

  • Inzicht in de (gezins)positie, hechting, ontwikkeling, beleving en wensen van kinderen;

  • Inzicht en tools over de manier van communiceren als ouders en het effect hiervan op kinderen;

  • Aandacht voor de beleving van ouders, emoties die bij een scheiding komen kijken en hoe hiermee om te gaan;

  • Een handreiking voor de nieuwe gezinssituatie na de scheiding zodat de regie kan worden behouden voor de toekomst;

  • Handvatten over praktische zaken, de verdeling van de dagelijkse zorg en de opvoeding van de kinderen na een scheiding;

  • Waar nodig verbinding met andere (sociale) professionals, instanties en het juridisch speelveld;

  • Verslaglegging en advisering;

  • Deskundigheid en transparantie.

Voor meer informatie kunt u terecht op:


kindbehartiger.nl